Category Archives: Nezařazené

Schválený rozpočet – dotace Obec Chodouny 2017

Základní škola a Mateřská škola Chodouny, příspěvková organizace
Schválený rozpočet   -dotace Obec Chodouny 2017
druh nákl. účet Obec
Léky a zdr.materiál 501 33 1000
Prádlo, oděv,   obuv 501   34 1000
Knihy,šk.potř.,   časopisy, tiskop. 501   36 20000
Čist. a mycí   prostředky 501   38 6000
Kancelářský   materiál 501   39 12000
OTE 300-3000,-   Kč/evidované 501   40 7000
OTE do 300,-Kč   /neevidované 501   41 3000
Ostatní   materiál /nerozlišený 501   50 4000
vodné/stočné 502   31 36000
El.energie   (r.2013 250.000) 502   34 195000
Pevná paliva 502   35 0
Ost.paliva /PB 502   37 1000
Běžné opravy 51131 10000
Cestovné 512,32 5000
Lékař.prohlídky 518   20 3000
Poštovné 518   31 1000
Služby   telekomunikací 518   32 22000
Konzultace,práv.služby,   revize 518   36 10000
Školení a   vzdělávání 518   37 2000
Služby   zprac.dat 518   38 92000
Ost.služby   nerozlišené 518   39 10000
Programové   vybavení 518   40 900
Ostatní služby   – svoz odpadu 518   42 2500
!plavání 518   50 2000
Školní   zájezdy,jízdné,vstupné 51870 0
Bankovní   poplatky 51890 0
Hrubé platy   zaměstnanců 521   31 60000
Platy – dohody   (OON) 521   32 0
Náhrady za   nemoc 521   500
SP organizace 524   31 15000
ZP –   organizace 524   32 5400
Kooperativa 525   25 300
Zákon.soc.nákl. 52720
Příděl do FKSP 527   31 900
Pojištění 549   90 2000
Nákl.z   drob.dl.majetku 558 10000
Celkem náklady 540000
druh výnosu účet
dotace 672 540000
Výnosy celkem 540000
hospodářský   výsledek 0