KROUŽKY – Informace

https://www.berukrouzky.cz/nase-sluzby/pro-deti/online-krouzky

Zájmové kroužky pro školní rok 2021/2022

 
,,Vážení rodiče,
představujeme Vám nabídku kroužků na 1. pololetí školního roku 2021/2022. 
 
Klub zábavné logiky a deskových her
 
lektorka: Jana Krunclová
každé pondělí 13.00 – 14,30
pro žáky všech ročníků 
rozsah: 16 sezení
začíná od 1. 9. 2021
cena: zdarma, projekt EU
 
Čtenářský klub
 
lektorka: Mgr. Bc. Renata Konůpková
každý čtvrtek 12. 30 – 14,00
pro žáky 1. ročníků 
rozsah: 16 sezení
začíná od 1. 9. 2021
cena: zdarma, projekt EU
 
Vážení rodiče,
ZŠ nabízí tyto kroužky:

Bude doplněno…