LOGOPEDIE a DAP

Oznamujeme rodičům, že lekce logopedie a DAP náprava budou opět pokračovat po návratu žáků k prezenční výuce. Z logopedie prozatím procvičujte zadaná cvičení.

Logopedická cvičení probíhají vždy v pondělí od 14:00 do 15:00.

DAP náprava probíhá vždy ve čtvrtek od 13:00 do 13:45.