MATEŘSKÁ ŠKOLA – Ceník

Úplata za předškolní vzdělávání činí 250 Kč za kalendářní měsíc.

Platby se provádí u vedoucí učitelky paní Martiny Rivolové vždy  2. nebo 3. týden příslušného měsíce v pondělí a ve středu od 7.30 do 8.00 hod a při odpolední službě od 15.30 do 16.00 hod.