MATEŘSKÁ ŠKOLA – Informace

Mateřská škola je umístěna v přízemí, kterou navštěvují děti z obcí Chodoun a Lounek. Věkové složení dětí je od 3 do 7 let (odklad školní docházky). Mateřská škola má k dispozici třídu, hernu, jídelnu, sociální zařízení a šatnu. V herně je umístěna ložnice. Jídlo pro děti se připravuje ve školní jídelně, která je součástí školy.

V roce 2008 získal OÚ z MMR dotace na obnovu interiéru školy a z MF dotace na vybavení školní zahrady. Finanční obnos byl použit na zakoupení nového nábytku, koberců, pískoviště, hrazdy s rotačním válcem a sestavy FLORA.

Při tvorbě vzdělávacího programu „ Děti, budeme si hrát“ jsme se zaměřili na přírodu, která je dětem blízká. Třídní vzdělávací program obsahuje čtyři tematické bloky: Podzim čaruje, Bude zima, bude mráz, Jaro už je tu, Léto přichází.
Bloky se skládají z podtémat, která jsou zaměřena na změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku. Budeme se snažit vést děti k uvědomění, že člověk je součástí přírody, a že svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje, že přírodu je třeba chránit. Kromě osvojování nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody se děti v průběhu roku seznámí se zvyky a tradicemi, získají nové poznatky o těle a zdraví, budou poznávat věci kolem nás i z nejbližšího okolí dětí (prostředí rodiny, školy, třídy).

S dětmi jezdíme na výlety, navštěvujeme divadla nebo využíváme nabídek divadelních společností, které navštěvují mateřské školy. Zúčastňujeme se plaveckého výcviku, připravujeme besídky. Ve spolupráci s OÚ organizujeme pro děti různé akce.

 

Slavíme:

Měsíc: září
• 1. 9. Samuel svátek
• 12. 9. Samuel narozeniny
• 20. 9. Honzík K. narozeniny
• 28. 9. Venoušek narozeniny

Měsíc: říjen
• 5. 10. Eliška svátek
• 24. 10. Venoušek narozeniny
• 25. 10. Beátka svátek

Měsíc: listopad
• 15. 11. Kubíček narozeniny
• 22. 11. Tomášek C. narozeniny
• 30. 11. Ondrášek svátek
Měsíc: prosinec
• 9. 12. Kristýnka narozeniny
• 24. 12. Adámek H. a Adámek U. svátek

Měsíc: leden
• 4. 1. Sofinka a Honzíček narozeniny
• 4. 1. Dianka svátek
• 11. 1. Pavlik narozeniny
• 22. 1. Tomášek R. narozeniny
• 25. 1. Filípek narozeniny

Měsíc: únor

Měsíc: březen
• 6. 3. Květuška narozeniny
• 7. 3. Tomášek R. a Tomášek C. svátek
• 22. 3. Karolínka narozeniny
• 25. 3. Jaroušek narozeniny

Měsíc: duben
• 12. 4. Románek narozeniny
• 27. 4. Jaroušek svátek

Měsíc: květen
• 7. 5. Maxík narozeniny
• 15. 5. Sofinka svátek
• 24. 5. Vaneska svátek
• 26. 5. Filípek svátek
• 29. 5. Maxík svátek

Měsíc: červen
• 3. 6.Vaneska narozeniny
• 10. 6. Adámek U. narozeniny
• 12. 6. Beátka narozeniny
• 19. 6. Ondrášek narozeniny
• 20. 6. Květka svátek
• 24. 6. Honzík C. a Honzík K. svátek
• 24. 6. Eliška narozeniny
• 29. 6. Pavlik svátek

Měsíc: červenec
• 14. 7. Karolínka svátek
• 24. 7. Kristýnka svátek
• 25. 7. Kubíček svátek

Měsíc: srpen
• 9. 8. Románek svátek
• 23. 8. Adámek H. narozeniny
• 30. 8. Dianka narozeniny