MATEŘSKÁ ŠKOLA – Informace

Kontakt do MŠ: 416 810 052

Mateřská škola je umístěna v přízemí, kterou navštěvují děti z obcí Chodoun a Lounek. Věkové složení dětí je od 3 do 7 let (odklad školní docházky). Mateřská škola má k dispozici třídu, hernu, jídelnu, sociální zařízení a šatnu. V herně je umístěna ložnice. Jídlo pro děti se připravuje ve školní jídelně, která je součástí školy.

V roce 2008 získal OÚ z MMR dotace na obnovu interiéru školy a z MF dotace na vybavení školní zahrady. Finanční obnos byl použit na zakoupení nového nábytku, koberců, pískoviště, hrazdy s rotačním válcem a sestavy FLORA.

Při tvorbě vzdělávacího programu „ Děti, budeme si hrát“ jsme se zaměřili na přírodu, která je dětem blízká. Třídní vzdělávací program obsahuje čtyři tematické bloky: Podzim čaruje, Bude zima, bude mráz, Jaro už je tu, Léto přichází.
Bloky se skládají z podtémat, která jsou zaměřena na změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku. Budeme se snažit vést děti k uvědomění, že člověk je součástí přírody, a že svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje, že přírodu je třeba chránit. Kromě osvojování nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody se děti v průběhu roku seznámí se zvyky a tradicemi, získají nové poznatky o těle a zdraví, budou poznávat věci kolem nás i z nejbližšího okolí dětí (prostředí rodiny, školy, třídy).

S dětmi jezdíme na výlety, navštěvujeme divadla nebo využíváme nabídek divadelních společností, které navštěvují mateřské školy. Zúčastňujeme se plaveckého výcviku, připravujeme besídky. Ve spolupráci s OÚ organizujeme pro děti různé akce.

Úplata za předškolní vzdělávání činí 350 Kč za kalendářní měsíc. Platbu vždy proveďte do 20. dne v měsíci na účet školy. Děkujeme.