ŠKOLNÍ DRUŽINA – Ceník

Úplata za školní družinu činí 250 Kč za kalendářní měsíc. Platbu vždy proveďte do 20. dne v měsíci na účet školy. Děkujeme.