ŠKOLNÍ DRUŽINA – Ceník

Úplata za vzdělávání dětí ve školní družině je 600 Kč do 16. 9. 2020 (od 7:30 – 9:00, od 16:00 – 16:30 hod.) pro období září – prosinec. Druhá platba 900 Kč do 16. 1. 2020 (od 7:30 – 9:00, od 16:00 – 16:30 hod.) pro období leden – červen.

Platby se provádí u vedoucí učitelky paní Martiny Rivolové vždy  2. nebo 3. týden příslušného měsíce v pondělí a ve středu od 7.30 do 8.00 hod a při odpolední službě od 15.30 do 16.00 hod.