ŠKOLNÍ DRUŽINA – Informace

Vážení rodiče,
prosím, dejte Vašim dětem sportovní obuv na sportovní kroužek, který je každé úterý. Boty prosím dejte do pytlíku. Děkujeme.
 
Úplata za školní družinu od 1. 9. 2021 činí 250 Kč za měsíc. Úplatu za ŠD, prosím, posílejte na na účet školy –  první platba 1250 Kč do 17. 9. 2021 pro období září – leden (1. pololetí).
Druhá platba 1250 Kč do 17. 2. 2022 pro období únor – červen (2. pololetí).
 
E-mail pro omlouvání žáků ze ŠD druzinachodouny@seznam.cz
 

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny + Směrnice a poplatky

ŠD informace pro rodiče

 

 

Informace spojené s provozem ŠD

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina 7.00 – 7.45 hodin

Odpolední družina 11.35 – 16.00 hodin

Odpolední družina začíná obědem a navazuje na sled vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících dle rozvrhu. Vzhledem k malé kapacitě prostorů družiny budou upřednostňováni žáci nižších ročníků.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Vaše dítě přihlásíte do školní družiny vyplněním zápisního lístku, který dostanete 1.září. Prosím o řádné vyplnění zápisního lístku.  Především  zde uveďte  časy odchodu dětí a  jména všech osob, které mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.  Vyzvednutím žáka přebírají tyto osoby veškerou zodpovědnost za dítě.

VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

Pro nerušený program činností mezi 13-15 hodinou /vycházky, činnost zájmových útvarů/ ve školní družině dodržujte, prosím tyto časy pro vyzvedávání Vašeho dítěte:

  • po obědě do 13.00
  • později nejdříve od 15.00

PITNÝ REŽIM

 Děti budou mít své dobře těsnící lahvičky, které si případně budou samy doplňovat pitnou vodou.

PŘEVLEČENÍ

Do školní družiny dejte dětem věci na převlečení /dle aktuálního počasí a podepsané/ využíváme pěkné dny pro pobyt v přírodě.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Pro případ, že vaše dítě budete potřebovat uvolnit ze ŠD v jiném čase, než který má uveden na zápisovém lístku nebo pokud dítě bude mimořádně odcházet samo, či nastane jakákoliv jiná změna v odchodu dítěte (např. bude dítě vyzvedávat mimořádně jiná osoba, než která je uvedena na zápisovém lístku apod. ) je toto nutné písemně doložit.

Všechny ostatní informace /vnitřní řád ŠD ,plán výchovné činnosti, platby, akce, fotografie, aktuality/ najdete na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Kontakt :tel. 416 849125,  jkrunclovazsmschodouny@seznam.cz

Moc prosíme: VŠE PODEPIŠTE!

 

TĚŠÍME SE NA VÁS