ŠKOLNÍ JÍDELNA – Ceník

Cenu stravného stanoví vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování. Pro jeho úhradu je rozhodující věk strávníka. Tato vyhláška zařazuje dětské strávníky do věkových skupin na dobu školního roku ( od 1.9.- 31.8. následujícího roku)

MŠ děti do 6 let  35 Kč (P 8 Kč, O 19 Kč, S 8 Kč)  27 Kč (P 8 Kč, O 19 Kč)
MŠ děti 6 – 8 let  39 Kč (P 8 Kč, O 23 Kč, S 8 Kč)  31 Kč (P 8 Kč, O 23 Kč)
ZŠ žáci 7 – 10 let  24 Kč  
ZŠ žáci 11 – 14 let  26 Kč  
Zaměstnanci  28 Kč  

ODHLÁŠENÍ  dítěte/žáka musí být provedeno do 13 h. předchozího dne, jinak mu bude stravné účtováno, nebo je možné tento oběd vyzvednout od 11.00 – 11.30 hod. (platí pouze první den odhlášení)

Platba stravného se provádí v hotovosti vždy měsíc napřed u vedoucí školní jídelny paní Jany Průšové vždy ve středu od 7.30 do 8.00h a od 16.00 do 16.30.