ŠKOLNÍ JÍDELNA – Ceník

Úprava cen stravného od 1. 1. 2021

Cenu stravného stanoví vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování. Pro jeho úhradu je rozhodující věk strávníka. Tato vyhláška zařazuje dětské strávníky do věkových skupin na dobu školního roku ( od 1.9.- 31.8. následujícího roku)

MŠ děti do 6 let 39 Kč (P 9 Kč, O 21 Kč, S 9 Kč)    30 Kč (P 9 Kč, O 21 Kč)
MŠ děti 6 – 8 let 43 Kč (P 9 Kč, O 25 Kč, S 9 Kč)   34 Kč (P 9 Kč, O 25 Kč)
ZŠ žáci 7 – 10 let  26 Kč  
ZŠ žáci 11 – 14 let  28 Kč  
Zaměstnanci  30 Kč  

ODHLÁŠENÍ  dítěte/žáka musí být provedeno do 13 h. předchozího dne, jinak mu bude stravné účtováno, nebo je možné tento oběd vyzvednout od 11.00 – 11.30 hod. (platí pouze první den odhlášení)

Vážení rodiče,
platby stravného budete od 1. 1. 2021 platit jednorázovým příkazem z internetového bankovnictví (vždy měsíc dopředu). Do poznámky, prosím,  vždy uveďte třímístný var. symbol, který Vám byl již přidělen. Informaci o výši stravného Vaše dítě obdrží vždy každý měsíc v notýsku. Platbu, prosím, uhraďte vždy do 20. dne každého měsíce. Děkujeme za pochopení.