ŠKOLNÍ JÍDELNA – Doba stravování

Doba stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, učitelek a provozních pracovnic:

Přesnídávka (P) 8.40 – 9.00 hod.
Oběd (O) 11.30 – 12.00 hod.
Svačina (S) 14.00 – 14.20 hod.
Oběd 11.35 – 12.05 hod.

Stravování

  • školní stravování ve školní jídelně bude v provozu
  • žáci 1. a 2. tříd mají od 4.1.2021 oběd zajištěn
  • distančně vzdělávaní žáci (4. a 5. třídy) si mohou oběd odebrat do vlastních jídlonosičů.

Výdej obědů od 11. 1. 2020 (do jídlonosičů) pro žáky 4. a 5. třídy: 12.00-12.30 hod. Prosíme, aby jste si obědy vyzvedávali pouze v tuto dobu u bočního vchodu ke kuchyni (vždy si zazvoňte a vyčkejte příchodu paní kuchařky).
Děkujeme za pochopení.

Vedení školy.