ŠKOLNÍ JÍDELNA – Jídelníček, ceník

jídelníček   

Obědy se odhlašují den předem, při náhlém onemocnění ještě ráno nejpozději do 7.30 h na tel. č. 416 849 255. V případě nepřítomnosti strávníka je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosičů od 11 – 11:15, a to pouze v první den nemoci. Po ukončení nemoci, si obědy telefonicky opět přihlašte.

Moc prosíme, zda by jste si obědy pro své dítě nejen odhlašovali, ale i následně přihlašovali. Usnadníte tak kuchařkám přípravu s jídly, kdy potřebují znát skutečný počet strávníků. Děkujeme.

 

Úprava cen stravného od 1. 1. 2021

Cenu stravného stanoví vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování. Pro jeho úhradu je rozhodující věk strávníka. Tato vyhláška zařazuje dětské strávníky do věkových skupin na dobu školního roku ( od 1.9.- 31.8. následujícího roku)

MŠ děti do 6 let 39 Kč (P 9 Kč, O 21 Kč, S 9 Kč)    30 Kč (P 9 Kč, O 21 Kč)
MŠ děti 6 – 8 let 43 Kč (P 9 Kč, O 25 Kč, S 9 Kč)   34 Kč (P 9 Kč, O 25 Kč)
ZŠ žáci 7 – 10 let  26 Kč  
ZŠ žáci 11 – 14 let  28 Kč  
 
Vážení rodiče,
platby stravného budete od 1. 1. 2021 platit jednorázovým příkazem z internetového bankovnictví (vždy měsíc dopředu). Do poznámky, prosím,  vždy uveďte třímístný var. symbol, který Vám byl již přidělen. Informaci o výši stravného Vaše dítě obdrží vždy každý měsíc v notýsku. Platbu, prosím, uhraďte vždy do 20. dne každého měsíce. Děkujeme za pochopení.

Doba stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, učitelek a provozních pracovnic:

Přesnídávka (P) 8.40 – 9.00 hod.
Oběd (O) 11.30 – 12.00 hod.
Svačina (S) 14.00 – 14.20 hod.
Oběd 11.35 – 12.05 hod.