Sponzoři školy

Děkujeme moc paní Naděždě Kozlové za darování několika kusů dýní na Dýňování, které plánujeme na 26. 10. 2021.

 


Rádi bychom touto cestou poděkovali lidičkám, kteří poskytli naší škole materiální pomoc. Velice si této pomoci ceníme a jsme rádi, že se najdou lidé, kteří mají potřebu pomáhat.
Moc děkujeme manželům Leunovým a Bílkovým za opravu zahradního domku, který nám díky této pomoci bude i nadále sloužit k úschově sportovního náčiní, a také moc děkujeme za zastřižení keřů na školní zahradě. Zvlášť velký dík patří paní Leunové za podzimní výzdobu, která nám zkrášlila vstup do školy.

 


 
Díky finančnímu příspěvku od společnosti Mondi Štětí jsme zakoupili keramickou tabuli do 1. třídy. 
Děkujeme.