ÚVOD

Vítejte na stránkách Základní a Mateřské školy Chodouny.

Kdo jsme?                                 Jsme malotřídní škola rodinného typu.
Kdo je naší součástí?             Základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Naše Základní škola má organizovanou výuku ve dvou třídách se spojenými ročníky.
Součástí školy je školní družina s jedním oddělením a mateřská škola je jednotřídní.

 

Historie základní školy

Obecná škola Lounky byla založena v r. 1911 a téhož roku dne 16. 9. 1911 byla zahájena dle zápisu v kronice výuka (pro zajímavost do školy bylo přijato 174 dětí). Zápis v kronikách končí rokem 1940. O době od r. 1940 – 1965 nemáme v kronice žádné záznamy, ale víme, že se stále v Lounkách vyučovalo až do r. 2002.
V nově zavedené kronice je zmínka o Základní škole v Lounkách až v roce 1965. Učilo se v budově na adrese Lounky čp. 67 a poté zde výuka pokračovala až do roku 2002. Po povodních v roce 2002 byla ZŠ přestěhována do obce Chodouny, do budovy mateřské školy, kde pokračuje výuka v MŠ a ZŠ Chodouny dodnes.