ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Informace

Budova školy se otvírá v 7.40 h

Všichni žáci jsou povinni být v 7.55 h na svém místě a připravit se řádně na výuku.

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26.10.2022 – 28.10.2022
Vánoční prázdniny 23.12.2022 – 2.1.2023
Pololetní prázdniny 3.2.2023
Jarní prázdniny 6.2.2023 – 12.2.2023
Velikonoční prázdniny 6.4.2023 – 10.4.2023
Letní prázdniny 1.7.2023 – 3.9.2023

 

Členové školské rady

za zřizovatele: Zdeněk Stuchlý
za pedagogy: Jana Krunclová
za zákonné zástupce žáků: Renata Leunová

 

Plán třídních schůzek 2022/2023

28. 11. 2022         16:00

23. 1. 2023           16:00

24. 4. 2023          16:00