ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Informace

Budova školy se otvírá v 7.40 h

Všichni žáci jsou povinni být v 7.55 h na svém místě a připravit se řádně na výuku.

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 27.10.2021 – 29.10.2021
Vánoční prázdniny 23.12.2021 – 2.1.2022
Pololetní prázdniny 4.2.2022
Jarní prázdniny 14.3.2022 – 20.3.2022
Velikonoční prázdniny 14.4.2022 – 18.4.2022
Letní prázdniny 1.7.2022 – 31.8.2022

 

Členové školské rady

za zřizovatele: Zdeněk Stuchlý
za pedagogy: Jana Krunclová
za zákonné zástupce žáků: Renata Leunová

 

Plán klasifikačních porad 2021/2022
I. čtvrtletí: 10. 11. 2021
II. čtvrtletí: 19. 1. 2022
III. čtvrtletí: 12. 4. 2022
IV. čtvrtletí: 8. 6. 2022 

 

Uzavření klasifikace:

I. pololetí: 21. 1. 2022

II. pololetí: 20. 6. 2022

 

Plán třídních schůzek 2021/2022

11. listopadu 2021 od 15h

20. ledna 2022 od 15h

13. dubna 2022 od 15h

9. června 2022 od 15h