ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

 

Plán na týden:   13. 2. – 19. 2.

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Člověk a jeho zdraví, zdravý životní styl – denní režim, správná výživa, pitný režim, prevence nemocí a úrazů.
MPS 3.díl str. 34.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 25-26.Přiřazování správných slov do textu, slovní hrátky s písmeny.  Ve světě říkadel a pohádek – čítanka str. 49, O Červené Karkulce ,, Vyprávění, čtení s porozuměním – čtení – plynulost, přesnost, na středu 10.2.).
PSANÍ Písanka č. 2, žlutá, str. 21 – 23, opakování již probraných písmen , diktát písmen, slov, krátkých vět. Opis, přepis, nová písanka: A, O, psaní.,! Děti již mohou psát Perem.  
MATEMATIKA MPS 3 díl., opakování geometrických tvarů, str. 74.
VV + PČ Přikreslování, dolepování.
TV Ovládáme míč – motorika. Stále necvičíme – Vycházka.
HV Hry s hudební tématikou,   nezpíváme, teorie – hlasový rozsah.
   

 

Plán na týden:   20. 2. – 26. 2.

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Člověk a jeho zdraví, první pomoc při drobných poranění

MPS 3. díl str. 30-31.

ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen,  učebnice str. 31 –  Kde jsem doma, Str. 50  O perníkové chaloupce čtení na známky – plynulost, přesnost, na středu 17.2.).
PSANÍ Písanka č. 2, žlutá, v tomto týdnu písanku dokončíme, děti dostanou další díl. Píšeme písmenka : j, J, y…budeme procvičovat psaní slov a vět. V modré písance – doplňkové učivo k procvičení učiva – str.  14, 15 ( tvoření krátkých vět).
MATEMATIKA Geometrie – MPS 3 díl.,  str. 42 – 47, + – do 10, předcházející a následující číslo.
VV + PČ Masopust, tematické tvoření.
TV Ovládáme míč – motorika. Stále necvičíme – Vycházka.
HV Improvizace na nástroje ke zpěvu.

 

 

 

Plán na týden:   27. 2. – 5. 3.

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Žiji zdravě, sportuji ( stravování, režim dne, dobré vztahy, důvěra, pohyb, bezpečnost, vhodný sportovní oděv, první pomoc, základní vybavení),  MPS 3. díl str. 30-31.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen,  učebnice str. 51 – 53, bajka, pohádka, mluvený projev, vypravování.
PSANÍ Písanka č. 3, str. 1-4, písmeno: N, M, D.
MATEMATIKA Opakujeme počítání ,   MPS 3 díl.,  str. 48 – 53, + – do 10, předcházející a následující číslo, dočítání, doplňování číselné řady. 
VV + PČ Stříháme, kreslíme, lepíme.
TV Lavička, kladina – vycházka
HV Pohyb na znějící hudbu, jednoduchý tanec.