ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

Co nás čeká v týdnu: 28.9.  – 2.  10.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Bezpečně na silnici ( pravidla silničního provozu, chodec, chodník) Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 30-3.
ČESKÝ JAZYK Obrázkové čtení, čtení slov, vět, zápis slov, doplňování chybějících písmen. Ve světě velkých písmen: učebnice str. 20-25, písmenka J, I, Y
PSÁNÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 13 – 17 (uvolňovací cviky a říkadla) Zápis velkých tiskacích písmen, slov, vět.
MATEMATIKA Číslice 1, 2, 3, ( počet, třídění, porovnávání, psaní číslic) MPS 1. díl: str. 38 – 41
VV + PČ Míchání barev – podzimní strom, listy, práce s vodovkami, stříhání, lepení, skládání papíru.
TV Pořadová cvičení, míčové hry.
VZKAZY Prosím, opakujte s dětmi písmenka v rámci čtení. Děkuji….

 

Co nás čeká v týdnu:  5. 10. 9. 10.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Okolí školy ( orientační body v okolí školy, bezpečný přechod vozovky, bezpečnost a opatrnost, dopravní značky, riziková místa a situace) Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 33-35.
ČESKÝ JAZYK Obrázkové čtení, spojování slov s obrázky, zápis slov, vět, doplňování chybějících písmen, řešení tajenky. 
ČTENÍ Ve světě velkých písmen: učebnice str. 26-33, písmenka P, S, K, Č
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 18 – 21 (uvolňovací cviky a říkadla) Diktát známých tiskacích písmen, zápis slov, vět,.
MATEMATIKA Číslice 1, 2, 3, procvičujeme ( porovnávání, více, méně, znaky rovnost nerovnost, více, méně) MPS 1. díl: str. 42 – 46.
VV + PČ Drakiáda se blíží – výroba draků, práce s recyklovaným materiálem, zapouštění barev.
TV Cvičení na lavičkách, na žebřinách, na žíněnkách.
HV Hra na tělo

 

Co nás čeká v týdnu:  19. 9. – 25. 9.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Můj rozvrh hodin ( symboly a zkratky školních předmětů) Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 12
ČESKÝ JAZYK Opakujeme čtení již známých písmen, slov. Slova rozkládáme na hlásky, určujeme pozici hlásek ve slově, odlišujeme dlouhé a krátké samohlásky, obrázkové čtení.
ČTENÍ Ve světě velkých písmen: učebnice str. 14-18, písmenka E, O, L
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 9- 12 (uvolňovací cviky a říkadla) Nezapomínáme na správné sezení a držení tužky. Opis písmen a slov do sešitu.
MATEMATIKA Přiřazování, spojování, odebírání předmětů ( méně, více) Číslice 1, 2, 3, MPS 1. díl: str. 26-27. Opakujeme polohy předmětů ( uvnitř, vedle, vpravo, vlevo, na kraji), orientace v prostoru ( čtvercová síť, bludiště
VV + PČ Co uvařil podzim – tematické malování
TV Pořadová cvičení, míčové hry.