ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

 

Rozvrh 1.třída – Covid 19 – 8.3.2021


Co nás čeká v týdnu:

6. 4. – 9. 4.       

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Jaro, jarní měsíce, rostliny, hospodářská zvířata,  MPS 3. díl str. 58-61.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 54 – pohádky z večerníčků. Čtení s porozuměním – plynulost, přesnost, umíme vyprávět o čteném textu.
PSANÍ Písanka č. 3, oranžová ,,V, v,,, str. 17 -20, opakování již probraných písmen, diktát písmen, slov, krátkých vět. Dodržujeme správné tvary písmen, výšku, a správné napojení – cvičné listy. 
MATEMATIKA Počítáme do 20, porovnáváme, číselná osa, řazení podle velikosti (od nejmenšího po největší), čísla vpřed a vzad, orientace v tabulce, MPS díl 4- str. 18-19, opakujeme, upevňujeme.
VV + PČ Jaro – (plakát, práce s pastelem, zapouštění barev).
TV Stále necvičíme – vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, nezpíváme.

 


Co nás čeká v týdnu:

12. 4. – 16. 4.       

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Bezpečná místa pro hru, nevhodná místa, rizikové prostředí.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 40 – 41. Čtení s porozuměním  –  plynulost, přesnost, umíme vyprávět o čteném textu.
PSANÍ Písanka č. 3, oranžová ,,z, Z,, str. 21 -24, opakování již probraných písmen, diktát písmen, slov, krátkých vět. Dodržujeme správné tvary písmen, výšku, a správné napojení – cvičné listy. 
MATEMATIKA Počítáme do 20, porovnáváme, číselná osa, řazení podle velikosti (od nejmenšího po největší), čísla vpřed a vzad, orientace v tabulce, MPS díl 4- str. 20-21, opakujeme, upevňujeme
VV + PČ Jaro – jarní dekorace – zápich. Pěstitelské práce (dáváme klíčit řeřichu). 
TV Stále necvičíme- vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, nezpíváme.

 


Co nás čeká v týdnu:

19. 4. – 23. 4.       

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Bezpečná místa pro hru, nevhodná místa, rizikové prostředí.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 55. Čtení s porozuměním – plynulost, přesnost, umíme vyprávět o čteném textu, odpovídáme na otázky.
PSANÍ Písanka č. 3, oranžová ,,h, H,, str. 25 – 27, píšeme přáníčko. Dodržujeme správné tvary písmen, výšku, a správné napojení – cvičné listy. 
MATEMATIKA Počítáme do 20, porovnáváme, číselná osa, řazení podle velikosti (od nejmenšího po největší), čísla vpřed a vzad, orientace v tabulce, MPS díl 4 – str. 22 – 23, opakujeme, upevňujeme.
VV + PČ Vyrábíme dárečky, skládáme origami, stříháme, lepíme.
TV Stále necvičíme- vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, nezpíváme.

 


Co nás čeká v týdnu:

26. 4. – 30. 4.       

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Nakupuji, MPS 4, díl, str. 6 – 7, učivo propojeno s matematikou, na středu 28. 4., nastříhat bankovku z přílohy str. 60.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 43 (tento týden se zaměříme na prvky čtenářské gramotnosti – zamýšlení nad příběhem, dokončování příběhu, doplňování chybějící části příběhu).
PSANÍ Písanka č. 3, oranžová str. 28 – 32, opis – přepis. Dodržujeme správné tvary písmen, výšku, a správné napojení. 
MATEMATIKA Počítáme do 20, porovnáváme, číselná osa, řazení podle velikosti (od nejmenšího po největší), čísla vpřed a vzad, orientace v tabulce, MPS díl 4 – str. 24, opakujeme, upevňujeme.
VV + PČ Čarodějná tématika.
TV Stále necvičíme- vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, nezpíváme.