ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

 

 

 

 

 

Plán na týden:   29. 5. – 4. 6.

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA V létě ( letní měsíce, krajina v létě), MPS 4 str. 32-35  
ČESKÝ JAZYK Kocourek Modroočko, (rozvoj čtenářské gramotnosti, dovednosti – práce s textem).
Cvičíme plynulost a přesnost čtení.
PSANÍ  Píšeme a cvičíme opis, přepis – upevňujeme učivo, písanka str. 18- 22.
MATEMATIKA MPS 4 – str. 50-54 – orientace v tabulkách, záměna sčítanců, porovnávání počtu.
VV + PČ Dejte prosím dětem na středu puzzle!!!
TV Cvičíme v přírodě, běháme, skáčeme – prosíme o tričko a botasky, chodíme ven.
HV Soutěžíme, učíme se novou píseň, zpíváme

1. 6.  23 – turistický výlet ke Dni dětí

VZKAZY:

Focení – 5.6.2023 od 9,00 hod.

ŠKOLNÍ VÝLET!!!!  VLÁČKEM DO ZELČÍNA 8. 6.2023, ODJEZD OD ŠKOLY V 7,30 HOD., NÁVRAT CCA 12,45 HOD. DRUŽINA DLE PROVOZU od 12,30 h. VYBÍRÁME 350,- KČ ( BUS, VLÁČEK, VSTUP).

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ŽÁKA NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ, ŠKOLA Z DŮVODU KAPACITY PEDAGOGŮ NEZAJIŠŤUJE NÁHRADNÍ VÝUKU ANI DOHLÍDÁNÍ. Žáku tak bude přiznána domácí výuka.

 

 

 

 

 

 

Plán na týden:   5. 6. – 11. 6.

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Rostlina a zvířata v létě , kde žijí , MPS 4 str. 36-37. Ve středu opakovací testík léto ( kdy začíná, letní měsíce, činnosti v létě, ovoce které v létě sklízíme, žně).
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, str. 44 ( pětilístek, hlavní postavy, odpovědi v textu).
PSANÍ Píšeme a cvičíme opis, přepis – upevňujeme učivo, písanka str. 23- 26.
MATEMATIKA MPS 4 – str. 55-57 – přechod přes desítku.
VV + PČ Těšíme se na prázdniny (malba temperou).
TV Cvičíme v přírodě, běháme, skáčeme  – prosíme o tričko a botasky, chodíme ven.
HV Soutěžíme, učíme se novou píseň, zpíváme.

VZKAZY:

Focení – 5.6.2023 od 9,00 hod.

ŠKOLNÍ VÝLET!!!!  VLÁČKEM DO ZELČÍNA 8. 6.2023, ODJEZD OD ŠKOLY V 7,30 HOD., NÁVRAT CCA 12,45 HOD. DRUŽINA DLE PROVOZU od 12,30 h. VYBÍRÁME 350,- KČ ( BUS, VLÁČEK, VSTUP).

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ŽÁKA NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ, ŠKOLA Z DŮVODU KAPACITY PEDAGOGŮ NEZAJIŠŤUJE NÁHRADNÍ VÝUKU ANI DOHLÍDÁNÍ. Žáku tak bude přiznána domácí výuka.

 

 

 

 

 

 

 

Plán na týden:   12. 6. – 18. 6.

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Co se děje v létě, nebezpečí léta MPS 4, str. 38-40.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, str. 57-60 čtení textu psacím písmem, formulace odpovědí.
PSANÍ Píšeme a cvičíme opis, přepis – upevňujeme učivo, písanka str. 27- 34.
MATEMATIKA MPS 4 – str. 55-57 – přechod přes desítku
VV + PČ Těšíme se na prázdniny – nebezpečí prázdnin (malba pastelem), propojeno  s prvoukou
TV Cvičíme v přírodě, běháme, skáčeme  – prosíme o tričko a botasky, chodíme ven.
HV Soutěžíme, opakujeme.