ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

Co nás čeká v týdnu:

2. 11. – 6. 11.

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA  Podzim ( MPS str. 50 – 51) – příroda na podzim, části stromu
ČESKÝ JAZYK Ve světě velkých písmen: učebnice str. 45- 50, písmenko D, C,Z,H, skládání slov, doplňování písmen, určování pozice hlásek ve slovech,  čtení slov, vět
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 32 (nácvik psaní velkých tiskacích  písmen)
MATEMATIKA MPS str. 58 – 64, procvičování a upevňování učiva – číslice 4 – 5, porovnávání, třídění, slovní úlohy, dokreslování do daného počtu
VV + PČ Podzimní tvoření (malování, stříhání, lepení) – Covid 19
TV Kotoul vpřed, kotoul vzad – Covid 19
HV Jednohlasný zpěv, držení těla při zpěvu – Covid 19

 

 

Co nás čeká v týdnu:

9. 11. – 13. 11.

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA  Podzim ( MPS str. 52 – 53) – příroda živá, neživá, části stromu, listy, plody, semena
ČESKÝ JAZYK Ve světě velkých písmen: učebnice str. 51, písmenko H, Š, Ž, Ř, vyhledávání písmen, skládání slov, doplňování písmen, určování pozice hlásek ve slovech, čtení slov, vět, odpovědi na otázky
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 33 (nácvik psaní velkých tiskacích  písmen)
MATEMATIKA MPS str. 65 – 67, procvičování a upevňování učiva – číslice 4 – 5, porovnávání, třídění, slovní úlohy, dokreslování do daného počtu
VV + PČ Podzimní prostorové vyjádření – koláž
TV Kotoul vpřed, kotoul vzad
HV Jednohlasný zpěv, držení těla při zpěvu

 
 
 

Co nás čeká v týdnu:

16. 11. – 20. 11.       17. 11. Státní svátek

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Podzim ( MPS str. 53) – příroda živá, neživá, části stromu, listy, plody, semena – upevnění učiva
ČESKÝ JAZYK Ve světě velkých písmen: učebnice str. 55, čtení slov, vět, odpovědi na otázky – práce s textem
PSANÍ Nácvik psaní velkých tiskacích písmen, diktát písmen, slov, krátkých vět
MATEMATIKA Upevňování učiva – číslice 4 – 5, porovnávání, třídění, slovní úlohy, dokreslování do daného počtu, sčítáme a odčítáme
VV + PČ Podzimní tvoření
TV Kotoul vpřed, kotoul vzad – motorika
HV Jednohlasný zpěv, držení těla při zpěvu, hra na tělo

 
 
 

Co nás čeká v týdnu:

23. 11. – 27. 11.       

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA  Moje rodina ( členové domácnosti), začínáme práci ve

 2. díle MPS ( str. 6 – 8)

ČESKÝ JAZYK Čtení slov s Ď, Ť, Ň,  s DĚ, TĚ, NĚ. Ve světě velkých písmen učebnice str. 63 (určování slov ve větách, vyhledávání a určování vět – věta první a poslední)
PSANÍ Nácvik psaní velkých tiskacích písmen, diktát písmen, slov, krátkých vět.
MATEMATIKA Sčítání a odčítání do 5 (procvičování)

MPS 2.díl 13 – 18

VV + PČ Malování na textil
TV Kotoul vpřed, kotoul vzad – motorika
HV Jednohlasný zpěv, držení těla při zpěvu, hra na tělo

 
 
 

Co nás čeká v týdnu:

30. 11. – 4. 12.       

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA  Moje rodina (jak rostu, období v životě člověka – interaktivní výuka), opakování: členové domácnosti

 2. díl MPS ( str. 2 – 9)

ČESKÝ JAZYK Čtení slov s ĎI, ŤI, ŇI, ve světě velkých písmen učebnice str. 68 – 72
PSANÍ Nácvik psaní velkých tiskacích písmen, diktát písmen, slov, krátkých vět – malý sešit
MATEMATIKA Počítáme s nulou ( str. 20 – 24) MPS 2.díl opakování početních operací – sčítání a odčítání do 5 (procvičování)

 

VV + PČ Adventní tématika
TV Ovládáme míč – motorika
HV Hry s hudební tématikou, držení těla při zpěvu