ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

                                   

Co nás čeká v týdnu:

4. 1. – 8. 1.       

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA V zimě (zimní oblečení, sporty, zvířata v zimě) MPS 2. díl str. 30 – 31.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 11 – 14. Vyprávění, čtení s porozuměním – čtení textu a následná práce s ním.
PSANÍ Písanka č. 2, žlutá, str.4 – 7, opakování již probraných písmen (e, i, l).
MATEMATIKA Počítáme s číslicí 6, 7, 8, 9  – sčítání a odčítání, porovnáváme. Pracujeme s tištěnými pracovními listy a tabulí.
VV + PČ Lednová tématika.
TV Ovládáme míč – motorika. Stále necvičíme.
HV Hry s hudební tématikou, držení těla při zpěvu, nezpíváme.

                    

           

Co nás čeká v týdnu:

11. 1. – 15. 1.       

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Materiály, nebezpečné látky, třídění odpadu, MPS 2. díl str. 32 – 34.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 15 – 17. Básničky, rýmy, postavy, děj, ilustrace, poslech pohádky.
PSANÍ  Písanka č. 2, žlutá, str. 8 – 10, opakování již probraných písmen.
MATEMATIKA Počítáme s číslicí 6, 7, 8, 9, 0 – sčítání a odčítání, porovnáváme. Geometrie – tělesa, tabulka, graf – opakujeme. Pracujeme s tištěnými pracovními listy a tabulí.
VV + PČ Lednová tématika.
TV Ovládáme míč – motorika. Stále necvičíme – vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, držení těla při zpěvu, nezpíváme – poslech.

 
               

Co nás čeká v týdnu:

18. 1. – 22. 1.       

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Vlastnosti látky, pokusy, ochrana přírody, MPS 2. díl str. 33 – 37.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 18 – 21. Čtení textu, přiřazování odstavce, důraz na plynulost, intonaci hlasu. Básničky, rýmy, recitace.
PSANÍ Písanka č. 2, žlutá, str. 11 – 13, opakování již probraných písmen. 
MATEMATIKA Počítáme s číslicí 10 – sčítání a odčítání, porovnáváme. MPS díl 3 – 16-17.
VV + PČ Lednová tématika.
TV Ovládáme míč – motorika. Stále necvičíme – vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, držení těla při zpěvu, nezpíváme – poslech.

 
               

Co nás čeká v týdnu:

25. 1. – 28. 1.       

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Kdysi dávno (život v minulosti a dnes, porovnání způsobu života, věci které nás obklopují), MPS 3. díl str. 6 – 7.
ČESKÝ JAZYK Ve světě malých písmen, učebnice str. 22 – 23. Čtení textu, přiřazování odstavce, důraz na plynulost, intonaci hlasu. Básničky, rýmy, recitace.
PSANÍ Písanka č. 2, žlutá, str. 14 – 16, opakování již probraných písmen.
MATEMATIKA Počítáme s číslicí 10 – sčítání a odčítání, porovnáváme. MPS díl 3 – 19-21.
VV + PČ Práce se šablonou, stříhání, lepení, malba pozadí.
TV Sportovní hry. Stále necvičíme – vycházka.
HV Hry s hudební tématikou, držení těla při zpěvu, nezpíváme – poslech.