ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 2. třída

Co nás čeká v týdnu:  3.1. – 9.1.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA V zimě (zimní oblečení, sporty, zvířata v zimě). Pozorujeme, popíšeme a porovnáme viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.
ČESKÝ JAZYK Vyprávění, čtení s porozuměním – čtení textu a následná práce s ním, rozdělení hlásek, tvrdé a měkké souhlásky.
ČTENÍ Čítanka
PSANÍ Píšeme a opakujeme písmena Oo, Aa, . Dodržujeme správné tvary písmen, výšku a správné napojení, diktát slov, vět.
MATEMATIKA Finanční gramotnost ve slovních úlohách, využití peněz v běžných situacích, odhad a kontrola ceny nákupu a vrácené peníze, seznámení s bankovkami.
VV + PČ  
TV  
VZKAZY Konzultační hodiny pro rodiče Pondělí 7,20 – 7,55, 12,30 – 13,00. 

 

Co nás čeká v týdnu:  10.1. – 14.1.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Materiály, nebezpečné látky, třídění odpadu, vztah člověka k prostředí.
ČESKÝ JAZYK Slohové úkoly – jak se k sobě chováme, co jsme se naučili – opakování druhy vět, rozvíjíme čtenářské dovednosti, pozornost věnujeme dvojímu čtení.
ČTENÍ  
PSANÍ Volné psaní podle klíčových slov, uvolňujeme ruku, píšeme správné tvary písmene. Opis a přepis textu.
MATEMATIKA Procvičování +, -, (i s nulou), geometrie: tělesa, tabulka, graf, rýsování úseček, označení bodů a úseček MPS 3. díl, str. 35.
VV + PČ Malba uhlem
TV  

 

Co nás čeká v týdnu:  17.1. – 21.1.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Vlastnosti látek, pokusy, ochrana přírody.
ČESKÝ JAZYK Čtení textu, (odstavce), přiřazování k textu, čtení – důraz na plynulost, intonaci. Učíme se o slovech, význam slova, slova s významem protikladným, podobným.
ČTENÍ  
PSANÍ Dodržujeme hygienické návyky, píšeme správné tvary. Opis, přepis textů.
MATEMATIKA Opakujeme pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.
VV + PČ Arteterapie – malba pocitů téma Zima.
TV  

 

Co nás čeká v týdnu:  24.1. – 28.1.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Kdysi dávno (život v minulosti a dnes, porovnávání způsobu života, věcí – které nás obklopují), MPS 3. díl str. 6 – 1.
ČESKÝ JAZYK Popis, práce s e slabikou, opakování dě, tě, ně MPS 3. díl str. 13 – 14, čtení textu s porozuměním – MPS 3. díl str. 17.
ČTENÍ  
PSANÍ Písanka č. 2 (žlutá, str. 49), Cesta časem.
MATEMATIKA MPS 3. díl str. 20 – 21, metr, centimetr, práce se slovní úlohou.
VV + PČ Práce se šablonou, stříhání, lepení, malba pozadí.
TV