ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 2. třída

Co nás čeká v týdnu:  1.9.  – 3.9.

   

PŘEDMĚT UČIVO
STŘEDA Slavnostní zahájení školního roku a přivítání žáků ve škole.
ČTVRTEK Vyučování do 11,35 (4 hodiny)

  1. Hodina – prohlídka školy, seznámení s žáky 5. třídy, chování ve škole a ve třídě, úklid pomůcek
  2. Lili a Vili ve světě čtení a psaní str. 2., čítanka str. 6 – Vzpomínky na prázdniny
  3. Ma – čísla do 20, MPS 1. Díl: str. 7, 18 -19
  4.  – //-
PÁTEK Vyučování do 11,35 (4 hodiny)

  1. Lili a Vili ve světě psaní str. 3., – malujeme třídní dohodu, hrajeme si
  2. Ma – čísla do 20, MPS 1. Díl: str. 7, 18 -19
  3. a 4. hodinu plavecký výcvik

VŠECHNY POMŮCKY ZE SEZNAMU PŘINÉST DO 10. ZÁŘÍ

 

Co nás čeká v týdnu:  6.9.  – 10.9.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Jsem školák, dodržuji pravidla, ve škole. Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 6-11.
ČESKÝ JAZYK Nový školní rok –   MPS 1. díl: str. 15-17.
ČTENÍ Čítanka str. 6.  Vzpomínky na prázdniny.
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str.  5  – 8. Hygienické návyky při psaní, levá ruka drží sešit, pravá drží tužku – uprostřed, ruka nad papírem, jen tužka se dotýká papíru.
MATEMATIKA Čísla do 20. MPS 1. díl: str. 22 – 28.
VV + PČ Učíme se organizovat práci, bezpečnosti práce a hygienickým návykům. Frotáž různých povrchů školních prostor (vzory, barvy, poznávání různých materiálů).
TV Učíme se reagovat na jednoduché pokyny a povely, hrajeme pohybové hry.
VZKAZY Vážení rodiče, plavecký výcvik začal již 3. 9. a bude do 12. listopadu, odjezd od budovy ZŠ je v 9.45. a cena výcviku je stanovena ve výši 1190,- Kč. Plavecký výcvik je pro žáky povinný (20 plaveckých hodin – tedy 10 lekcí po dvou hodinách) s ohledem k osnovám Tv a omluvou neúčasti je pouze potvrzení od lékaře.  Děkuji.

 

Co nás čeká v týdnu:  13.9.  – 17.9.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Nový školní rok, (naše třída, pravidla slušného chování, tolerance, respekt, konflikt, slib, tolerance k odlišnostem, přednostem i nedostatkům, spolužáci, spolužačky, představuji se). Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 12 – 15.
ČESKÝ JAZYK Slabika, druhy vět. MPS 1. díl: str. 16 – 17.
ČTENÍ Ve světě čtení a psaní – čítanka, str. 10 – 14.
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 12-1. Stále připomínáme správné návyky při psaní, pravá (levá) ruka drží sešit, pravá (levá) drží tužku – uprostřed, ruka nad papírem, jen tužka se dotýká papíru.
MATEMATIKA Slovní úlohy MPS str. 29-44.
VV + PČ Zapouštění barev (podzim).
TV Plavecký výcvik.

 

Co nás čeká v týdnu:  20.9.  – 24.9.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Bezpečně na silnici. Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 46-57.
ČESKÝ JAZYK Opakujeme čtení již známých písmen, slov. Slova rozkládáme na hlásky, určujeme pozici hlásek ve slově, odlišujeme dlouhé a krátké samohlásky, MPS 1 díl str. 57. Ve světě čtení a psaní 1 díl str. 12-14.
ČTENÍ Čítanka str. 17.
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 45 – 48. Nezapomínáme na správné sezení a držení tužky. Opis písmen a slov do sešitu.
MATEMATIKA MPS 1. díl: str. 58 – 68. Opakujeme polohy předmětů (uvnitř, vedle, vpravo, vlevo, na kraji), orientace v prostoru (čtvercová síť, bludiště), sčítance.
VV + PČ Co uvařil podzim – tematické malování.
TV Plavecký výcvik.

 

Co nás čeká v týdnu:  27.9.  – 1.10.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Opakování – Bezpečně na silnici (pravidla silničního provozu, chodec, chodník). Mezipředmětový pracovní sešit (MPS) 1. díl: str. 46-57.
ČESKÝ JAZYK Ve světě čtení a psaní: učebnice str. 15-19, spojení slova s textem, dokončení vět.
ČTENÍ Čítanka str. 15.
PSANÍ Písanka: VE SVĚTĚ PSANÍ, str. 17 -20.
MATEMATIKA MPS 1. díl: str. 84.
VV + PČ Míchání barev – podzimní strom, listy.
TV Učíme se základní pojmy související s během.

VZKAZY: 29. 9. přinést 3 listy ze stromů, (čisté, nepotrhané, nejlépe vylisované).