ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 2. třída

Co nás čeká v týdnu:  6.6. – 12.6.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA Co se děje v létě, nebezpečí léta, MPS 4, str.103-105.
ČESKÝ JAZYK Čítanka – hlavní postava, otázky a odpovědi. Ve světě školních příběhů, cvičíme plynulost, přesnost.
ČTENÍ  
PSANÍ Písanka – opakování.
MATEMATIKA Počítáme do 100, násobíme , dělíme-pracovní listy, slovní úlohy.
VV + PČ Těšíme se na prázdniny.
TV Hod míčem za chůze.
HV  

 

Co nás čeká v týdnu:  30.5. – 5.6.

   

PŘEDMĚT UČIVO
PRVOUKA V létě, letní měsíce, krajina v létě, MPS 4, str.94 – 95.
ČESKÝ JAZYK Čítanka – Ve světě školních příběhů, cvičíme plynulost, přesnost.
ČTENÍ  
PSANÍ Písanka – opis, přepis, písmeno Č, E,,C – krátké věty, diktát.
MATEMATIKA Počítáme do 100, násobíme , dělíme-pracovní listy, slovní úlohy.
VV + PČ Léto, sluníčko, zapouštění barev, stříhání, lepení.
TV Běh a skok, reagujeme na základní techniky.
HV