ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Členové školské rady

za zřizovatele: Zdeněk Stuchlý
za pedagogy: Jana Krunclová
za zákonné zástupce žáků: Mariana Kozlová