ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Plán učiva 1. třída

  

Plán učiva pro 1. třídu je zveřejňován na třídních stránkách www.ivetajandova.cz