MATEŘSKÁ ŠKOLA – Ceník

Úplata za předškolní vzdělávání činí 350 Kč za kalendářní měsíc. Platbu vždy proveďte do 20. dne v měsíci na účet školy. Děkujeme.