Sponzoři školy

Rádi bychom poděkovali obci Vědomice za štědrý sponzorský dar, řádně jsem jej využili 🙂
 
 
[Přidáno 29.8.2022]

Moc děkujeme žákyňce 1. třídy Elišce Leunové a jejím rodičům za kornouty s bonbónky, které vlastnoručně vyrobili pro děti v ZŠ. Děti si na nich moc pochutnaly :-).
 
Moc děkujeme panu Ladišovi za věnování šamotových cihel a panu Cveklovi za kameny k vytvoření školního ohniště. Moc děkujeme také manželům Leunovým za spoustu dřeva na buřtování a za zapůjčení nafukovacího skákacího hradu pro děti ze školky a družiny.
 
Děkujeme panu Vlastimilovi Miklovi, starostovi z Vrbic,  za sponzorský dar pro děti v podobě krásného fotbalového míče. Děti měly velkou radost.
 
Děkujeme manželům Leunovým z Chodoun za džusíky a lízátka, které jsme dětem rozdali na Den dětí. Děti moc děkují.
 
Děkujeme babičce žáčka Jakuba Medulana za vzorovaný papír na výtvarné výchovy, ale i do školní družiny.

Děkujeme moc paní Naděždě Kozlové za darování několika kusů dýní na Dýňování, které plánujeme na 26. 10. 2021.

Moc děkujeme rodičům Elišky Leunové za venkovní stoly, které nám dnes, 2. 5., na zahradu věnovali a dovezli. Poslouží nám k venkovní výuce při pěkném počasí. Už se nemůžeme dočkat. 🙂
 
Moc děkujeme paní Linkeové, babičce druháčka Míši, za obří papírové role. Na výtvarku se nám budou určitě hodit!
 

Děkuji mamince Honzíka a Sofinky, paní Veronice Crhounkové, za výrobu a dodání krásných velikonočních perníčků do školní družiny. 🙂
 
Vychovatelka ŠD Jana Krunclová
 
[Přidáno 20.4.2022]

Rádi bychom touto cestou poděkovali lidičkám, kteří poskytli naší škole materiální pomoc. Velice si této pomoci ceníme a jsme rádi, že se najdou lidé, kteří mají potřebu pomáhat.
Moc děkujeme manželům Leunovým a Bílkovým za opravu zahradního domku, který nám díky této pomoci bude i nadále sloužit k úschově sportovního náčiní, a také moc děkujeme za zastřižení keřů na školní zahradě. Zvlášť velký dík patří paní Leunové za podzimní výzdobu, která nám zkrášlila vstup do školy.

 


 
Díky finančnímu příspěvku od společnosti Mondi Štětí jsme zakoupili keramickou tabuli do 1. třídy. 
Děkujeme.