ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Informace

Budova školy se otvírá v 7.40 h

Všichni žáci jsou povinni být v 7.55 h na svém místě a připravit se řádně na výuku.

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26.10.2022 – 28.10.2022
Vánoční prázdniny 23.12.2022 – 2.1.2023
Pololetní prázdniny 3.2.2023
Jarní prázdniny 6.2.2023 – 12.2.2023
Velikonoční prázdniny 6.4.2023 – 10.4.2023
Letní prázdniny 1.7.2023 – 3.9.2023

 

Členové školské rady

za zřizovatele: Zdeněk Stuchlý
za pedagogy: Jana Krunclová
za zákonné zástupce žáků: Renata Leunová

 

Plán třídních schůzek 2022/2023

28. 11. 2022         16:00

23. 1. 2023           16:00

3. a 4.  4. 2023          Triády

 

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí i jako výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitelka školy, školní metodička prevence, výchovná poradkyně

Mgr. Bc. Renata Konůpková

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 07,00 do 07,45, konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: renata.konupkova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: 416 849 125