AKTUALITY

Pomůcky pro prvňáčky šk. r. 2021/2022 

[Přidáno 4.8.2021]


Pomůcky na plavecký výcvik  – od 3. 9. 2021 (20 lekcí) – každý pátek

Igelitová taška, plavky, ručník, mýdlo, hřeben, krém nebo tělové mléko, koupací  čepice.

[Přidáno 4.8.2021]


 
 
[Přidáno 10.4.2021]


Otevřený dopis rodičům předškolních dětí: Otevřený dopis pro rodiče předškolních dětí.

[Přidáno 4.2.2021]

 

Manuál k provozu škol MŠMT-MZ

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021


Obecné zásady pro výuku ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

platí od 1. 9. 2020 do vydání novely

Smysl mimořádných opatření

Opakovaně žákům vysvětlujeme smysluplnost prevence nošení roušek, dodržování hygieny, bezpečných odstupů a ostatních opatření.

Hygiena rukou

Opakovaně, pravidelně poučujeme (nejen TU) žáky o nutnosti správného mytí rukou a dezinfekci rukou ve škole.

Dezinfekční roztok

Zásobu dezinfekčního roztoku má škola pořízenu v dostatečném množství  na doplnění aplikátorů.

Větrání tříd

Každá vyučovací hodina (nejen ta první) začne důkladným vyvětráním velkými okny (nestačí spodní malé ventilačky). Větráme intenzivně, krátkodobě – dle počasí. Zodpovídá vyučující.

Příprava na distanční výuku

Všichni vyučující (i vyučujících výchov) se prioritně vzdělávají v oblasti vzdělávání žáků prostřednictvím platformy Microsoft Teams, která byla zvolena pro naši školu pro distanční vzdělávání v případě rozhodnutí KHS. Tuto platformu využívají vyučující i jako doplněk prezenční výuky, aby si žáci zvykli ji používat. Zodpovídá každý vyučující (i vyuč. výchov).

Postup při zjištění podezření na virové onemocnění u žáka, zaměstnance

Zjistí-li učitel u žáka podezření na virové onemocnění (nejen Covid19), okamžitě ho dovede i s jeho taškou se všemi věcmi paní ředitelce R. Konůpkové  nebo p. zástupkyni M. Rivolové,   přičemž musí zajistit dohled ve třídě, aby tam nenechal žáky samotné (např. kolegou z jiné třídy). Ostatní zařídí dle manuálu MŠMT p. ředitelka nebo p. zástupkyně, učitel se neprodleně vrací do třídy. Pokud příznaky pocítí vyučující, sdělí to vedení školy a neprodleně odchází ze školy.

Využívání PC techniky

Před vstupem žáků do  učebny musí vyučující zajistit dezinfekci klávesnic a myší, a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím AP nebo jiné osoby (ne žáky).

Využívání názorných pomůcek

Názornou výuku přenášíme dle možnosti do kmenových tříd (přenášíme pomůcky které desinfikujeme).

Akce, výlety, exkurze apod.

Školní výlety, akce apod. budou probíhat jen pokud se při nich žáci nebudou setkávat s jinými skupinami žáků či skupinami jiných lidí a pokud žáky povede po celou dobu jen vyučující naší školy

(ne např. jiný průvodce), je možný např. jednodenní výlet do přírody, kde se nekumuluje větší množství lidí. Nebudou probíhat vícedenní akce. Nebude se využívat doprava hromadnými dopravními prostředky.

Spolupráce tříd Zš a Mš

V tomto školním roce nebude probíhat praktická spolupráce žáků různých tříd v Zš a Mš (např. čtení starších žáků mladším, společné výlety, kulturní představení, sportovní turnaje apod.).

 

25.8.2020

Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka základní a mateřské školy