AKTUALITY

„ZVLÁŠTNÍ“ ZÁPIS do Základní školy  k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) dle zákona Lex Ukrajina pro školní rok 2022/2023: 

 
[Přidáno 24.5.2022]

Moc děkujeme paní Linkeové, babičce druháčka Míši, za obří papírové role. Na výtvarku se nám budou určitě hodit!
Vektor Beruška kreslená postavička #61074117 | fotobanka Fotky&Foto 

Dne 24. 5. je focení dětí a žáků MŠ a ZŠ.
 
[Přidáno 9.5.2022]

Informace k zápisu ukrajinských dětí do školky:

 
[Přidáno 12.5.2022]

Moc děkujeme rodičům Elišky Leunové za venkovní stoly, které nám dnes, 2. 5., na zahradu věnovali a dovezli. Poslouží nám k venkovní výuce při pěkném počasí. Už se nemůžeme dočkat. 🙂
[Přidáno 2.5.2022]

Vážení rodiče a přátelé školy,
 
dne 22. 4. jsme s dětmi navštívili HistoryPark v Ledčicích. Počasí se nám vydařilo, pan řidič přijel s VIP autobusem jen pro nás právě včas, a tak nám nic nebránilo v odjezdu. V areálu jsme se dozvěděli, jak se v dávných dobách, kdy lidé ještě neznali pojmy jako “mobil”, “stroj” či “pořádná střecha nad hlavou”, mlelo ručně obilí, jak vypravovali své zemřelé na poslední cestu a jak náročné bylo z kusu hlíny vyrobit byť jen obyčejnou misku. Děti si odnesly spoustu zážitků a vlastní keramický výrobek, který si vzaly domů. 
Odcházeli jsme všichni plni obdivu k houževnatosti lidí doby železné (i starších dob) a moc rádi se do Ledčic zase někdy vrátíme na další okruh!
 
Děkujeme všem, kteří se o nás postarali a provedli nás expozicemi, bylo to úžasné!
 
 
[Přidáno 27.4.2022]

Děkuji mamince Honzíka a Sofinky, paní Veronice Crhounkové, za výrobu a dodání krásných velikonočních perníčků do školní družiny. 🙂
 
Vychovatelka ŠD Jana Krunclová
 
[Přidáno 20.4.2022]

Seznam přijatých registračních čísel: 1. Seznam přijatých reg.čísel
 
[Přidáno 12.4.2022] 

Sděluji, že žáci pátých ročníků v době hodinové polední přestávky,  pokud nejsou zapsáni do školní družiny, budou po obědě odcházet mimo budovu a areál školy. V tuto dobu za ně škola nepřebírá odpovědnost. Zpět na výuku budou prostory školy žákům otevřeny dle běžného standardu škol cca 10 min. před začátkem následné výukové hodiny. V případě nepříznivého počasí – lze učinit výjimku.
Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka
 
[Přidáno 1.3.2022]
 

Vážení rodiče,
moc prosíme, aby si Vaše děti nenosily do školy svoje hračky z domova. Dochází k výměnám, ke ztrátám, k rozbití a vyrušování hračkami v hodinách. Není v našich silách, abychom dětem ohlídaly jejich hračky. Při výuce je nepotřebují a ve školní družině mají vybavení hraček dostačující. 
Moc děkujeme za pochopení

[Přidáno 23.2.2022]


 Informace o provozu ZŠ od 13. 9.

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.  Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. V případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech. V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

Nadále platí povinnost pro žáky a zaměstnance školy používat předepsanou ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.

[Přidáno 10.9.2021]


 
 
[Přidáno 10.4.2021]


Otevřený dopis rodičům předškolních dětí: Otevřený dopis pro rodiče předškolních dětí.

[Přidáno 4.2.2021]

 

Manuál k provozu škol MŠMT-MZ

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021


Obecné zásady pro výuku ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

platí od 1. 9. 2020 do vydání novely

Smysl mimořádných opatření

Opakovaně žákům vysvětlujeme smysluplnost prevence nošení roušek, dodržování hygieny, bezpečných odstupů a ostatních opatření.

Hygiena rukou

Opakovaně, pravidelně poučujeme (nejen TU) žáky o nutnosti správného mytí rukou a dezinfekci rukou ve škole.

Dezinfekční roztok

Zásobu dezinfekčního roztoku má škola pořízenu v dostatečném množství  na doplnění aplikátorů.

Větrání tříd

Každá vyučovací hodina (nejen ta první) začne důkladným vyvětráním velkými okny (nestačí spodní malé ventilačky). Větráme intenzivně, krátkodobě – dle počasí. Zodpovídá vyučující.

Postup při zjištění podezření na virové onemocnění u žáka, zaměstnance

Zjistí-li učitel u žáka podezření na virové onemocnění (nejen Covid19), okamžitě ho dovede i s jeho taškou se všemi věcmi paní ředitelce R. Konůpkové  nebo p. zástupkyni I. Jandové,   přičemž musí zajistit dohled ve třídě, aby tam nenechal žáky samotné (např. kolegou z jiné třídy). Ostatní zařídí dle manuálu MŠMT p. ředitelka nebo p. zástupkyně, učitel se neprodleně vrací do třídy. Pokud příznaky pocítí vyučující, sdělí to vedení školy a neprodleně odchází ze školy.

Využívání PC techniky

Před vstupem žáků do  učebny musí vyučující zajistit dezinfekci klávesnic a myší, a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím AP nebo jiné osoby (ne žáky).

Využívání názorných pomůcek

Názornou výuku přenášíme dle možnosti do kmenových tříd (přenášíme pomůcky které desinfikujeme).

Akce, výlety, exkurze apod.

Školní výlety, akce apod. budou probíhat jen pokud se při nich žáci nebudou setkávat s jinými skupinami žáků či skupinami jiných lidí a pokud žáky povede po celou dobu jen vyučující naší školy

(ne např. jiný průvodce), je možný např. jednodenní výlet do přírody, kde se nekumuluje větší množství lidí. Nebudou probíhat vícedenní akce. Nebude se využívat doprava hromadnými dopravními prostředky.

Spolupráce tříd Zš a Mš

V tomto školním roce nebude probíhat praktická spolupráce žáků různých tříd v Zš a Mš (např. čtení starších žáků mladším, společné výlety, kulturní představení, sportovní turnaje apod.).

 

25.8.2020

Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka základní a mateřské školy