AKTUALITY

Mateřská škola
Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 12.4.2021 pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Mohou být vzdělávány v neměnných skupinách nejvýše do 15 dětí.
 
Základní škola
Od pondělí 12.4.2021 se obnovuje prezenční výuka pro všechny žáky. V provozu bude i školní jídelna a školní družina.

Vážení rodiče,

od 12. 4. bude probíhat testování Vašich dětí vždy v pondělí a ve čtvrtek v ranních hodinách. V pondělí otestuje děti studentka 3. ročníku zdravotní školy a ve čtvrtek si děti ve škole otestujete sami za dohledu pedagogických pracovníků. K dispozici budou jednorázové rukavice a dezinfekce. Na výsledek testu si musíte počkat 15 minut. 
Harmonogram docházky v pondělí a ve čtvrtek:
Děti z MŠ od 7:00 – 7:30 hodin
1. třída od 7:30 – 7:45 hodin
4. třída od 7:45 – 8:00 hodin
5. třída od 8:00 – 8:15 hodin
Děkujeme za spolupráci. Tým pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
 
 
[Přidáno 10.4.2021]

Metodika MŠMT ze dne 19. 3. 2021.

Metodika MŠMT_priloha_884890317_1_Distancni_vyuka_a_dusevni_zdravi_MD_pro_skoly

Metodika MŠMT _priloha_884890317_2_TZ_Distanční vzdělávání v ZŠ a SŠ_březen 2021

[Přidáno 21.3.2021]


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 viz:

Aktuality 28.2.2021

Zápis 1.třída 

 

Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka školy

[Přidáno 28.2.2021]


Otevřený dopis rodičům předškolních dětí: Otevřený dopis pro rodiče předškolních dětí.

[Přidáno 4.2.2021]


Vážení rodiče, na základě epidemiologické situace Covid 19 k dnešnímu dni 28. 1. 2021, nelze k naší lítosti uskutečnit osobní plánovanou schůzku mezi rodiči a pracovníky školy, která se měla proběhnout 1. 2. v 17 hodin – jde o zákaz slučování vícero osob.

Jako řešení této situace proto nabízíme písemné odpovědi na nejčastější otázky, které vyplynuly z anonymního  dotazníkového šetření, dále osobní konzultaci s vedením školy online v rezervovaném čase (možno již nyní rezervovat na facebookových stránkách Mš) a po dohodě i možnou osobní individuální prohlídku rodiče i dítěte v naší Zš.

 
 
Děkujeme za pochopení. 
Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka školy
 
[Přidáno 28.1.2021]

Vzhledem k nedostatku pedagogického personálu na naší škole, bude provoz školní družiny pouze do 15:30 až do odvolání.
Děkujeme za pochopení. 
 
Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka školy
 
[Přidáno 11.1.2021]

Stravování

  • školní stravování ve školní jídelně bude v provozu
  • žáci 1. a 2. tříd mají od 4.1.2021 oběd zajištěn
  • distančně vzdělávaní žáci (4. a 5. třídy) si mohou oběd odebrat do vlastních jídlonosičů.

Výdej obědů od 11. 1. 2020 (do jídlonosičů) pro žáky 4. a 5. třídy: 12.00-12.30 hod. Prosíme, aby jste si obědy vyzvedávali pouze v tuto dobu u bočního vchodu ke kuchyni (vždy si zazvoňte a vyčkejte příchodu paní kuchařky).
Děkujeme za pochopení.

Vedení školy.

[Přidáno 7.1.2021]


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Vážení rodiče,

jelikož epidemiologická situace v naší zemi není dobrá, byl Vládou ČR prodloužen nouzový stav a vydáno krizové opatření, které omezuje osobní přítomnost dětí ve školách.

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Provoz základních škol – je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola).

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol od 4. ledna 2021 do odvolání zakázán.

Rodiče dětí ze školky si zazvoní u vstupních dveří na třídu mateřské školy a vyčkají, až si paní učitelka přijde pro dítě nebo až dítě přivede. Rodič nebude do prostor MŠ vpuštěn.

Vstup žáků do školy a ze školy bude probíhat jako doposud – vchodem určeným pro žáky ZŠ.

Manuál k provozu – Informace od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Provoz škol od 27.12.2020

 

Děkujeme Vám za pochopení.
ZŠ a MŠ Chodouny
ředitelka školy Mgr. Bc. Renata Konůpková

[Přidáno 28.12.2020]


Prodloužení vánočních prázdnin- uzavření MŠ Chodouny

Uzavření školky – sdělení

[Přidáno 15.12.2020]


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!!!

Se souhlasem zřizovatele a vzhledem k vývoji současné situace v souvislosti s onemocněním Covid – 19 v naší republice se mateřská škola připojuje k základní škole a přeruší provoz ve dnech pondělí a úterý 21. a 22. prosince 2020.

Děkujeme Vám za pochopení.
ZŠ a MŠ Chodouny
ředitelka školy Mgr. Bc. Renata Konůpková

[Přidáno 14.12.2020]


Vážení rodiče,

dne 17. 12. bude školní družina v provozu pouze do 15 hodin.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka 

[Přidáno 10.12.2020]


Vážení rodiče,

od 18. 11. se ve škole budou žáci řídit zavedenými hygienickými opatřeními – zejména nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole (kromě ŠJ), časté a kvalitní mytí a dezinfikování rukou, dodržování rozestupů.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy žáka, pokud se u něho vyskytují příznaky infekčního onemocnění.
DO ŠKOLY PROSÍM DEJTE DĚTEM 2 ROUŠKY A SÁČEK NA JEJICH ULOŽENÍ.
Pokud přivádíte své dítě do ranní družiny, nebo pokud si jej budete chtít vyzvednout po obědě, zůstaňte, prosím, před vstupem do školy, nevstupujte na školní chodby.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka 

 

[Přidáno 29.11.2020]


Vážení rodiče a zákonní zástupci,
 
z důvodu nedovoleného mísení žáků z různých ročníků, bude školní družina k dispozici pouze žákům 1. ročníku po nezbytně nutnou dobu.
 
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka                                                                                                   
 
[Přidáno 19.11.2020]

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě vládního nařízení bude základní škola uzavřena od středy 14. 10. 2020. Výuka bude vedena distanční formou.

[Přidáno 2.11.2020]

Manuál k provozu škol MŠMT-MZ

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021


Obecné zásady pro výuku ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

platí od 1. 9. 2020 do vydání novely

Smysl mimořádných opatření

Opakovaně žákům vysvětlujeme smysluplnost prevence nošení roušek, dodržování hygieny, bezpečných odstupů a ostatních opatření.

Hygiena rukou

Opakovaně, pravidelně poučujeme (nejen TU) žáky o nutnosti správného mytí rukou a dezinfekci rukou ve škole.

Dezinfekční roztok

Zásobu dezinfekčního roztoku má škola pořízenu v dostatečném množství  na doplnění aplikátorů.

Větrání tříd

Každá vyučovací hodina (nejen ta první) začne důkladným vyvětráním velkými okny (nestačí spodní malé ventilačky). Větráme intenzivně, krátkodobě – dle počasí. Zodpovídá vyučující.

Příprava na distanční výuku

Všichni vyučující (i vyučujících výchov) se prioritně vzdělávají v oblasti vzdělávání žáků prostřednictvím platformy Microsoft Teams, která byla zvolena pro naši školu pro distanční vzdělávání v případě rozhodnutí KHS. Tuto platformu využívají vyučující i jako doplněk prezenční výuky, aby si žáci zvykli ji používat. Zodpovídá každý vyučující (i vyuč. výchov).

Postup při zjištění podezření na virové onemocnění u žáka, zaměstnance

Zjistí-li učitel u žáka podezření na virové onemocnění (nejen Covid19), okamžitě ho dovede i s jeho taškou se všemi věcmi paní ředitelce R. Konůpkové  nebo p. zástupkyni M. Rivolové,   přičemž musí zajistit dohled ve třídě, aby tam nenechal žáky samotné (např. kolegou z jiné třídy). Ostatní zařídí dle manuálu MŠMT p. ředitelka nebo p. zástupkyně, učitel se neprodleně vrací do třídy. Pokud příznaky pocítí vyučující, sdělí to vedení školy a neprodleně odchází ze školy.

Využívání PC techniky

Před vstupem žáků do  učebny musí vyučující zajistit dezinfekci klávesnic a myší, a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím AP nebo jiné osoby (ne žáky).

Využívání názorných pomůcek

Názornou výuku přenášíme dle možnosti do kmenových tříd (přenášíme pomůcky které desinfikujeme).

Akce, výlety, exkurze apod.

Školní výlety, akce apod. budou probíhat jen pokud se při nich žáci nebudou setkávat s jinými skupinami žáků či skupinami jiných lidí a pokud žáky povede po celou dobu jen vyučující naší školy

(ne např. jiný průvodce), je možný např. jednodenní výlet do přírody, kde se nekumuluje větší množství lidí. Nebudou probíhat vícedenní akce. Nebude se využívat doprava hromadnými dopravními prostředky.

Spolupráce tříd Zš a Mš

V tomto školním roce nebude probíhat praktická spolupráce žáků různých tříd v Zš a Mš (např. čtení starších žáků mladším, společné výlety, kulturní představení, sportovní turnaje apod.).

 

25.8.2020

Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka základní a mateřské školy