ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dokumenty

Metodický pokyn k záškoláctví

Školní řád a hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Minimálně preventivní program školní rok 2023

ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Chodouny – PRAMEN POZNÁNÍ


Vnitřní předpisy školy

Vnitřní předpis tělocvična

Vnitřní předpis schodiště


Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2021 – 2022

Výroční zpráva 2020 – 2021


Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Chodouny 2023 celkový

Návrh Rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Chodouny 2022-2025