Úplata za školní družinu činí 250 Kč za měsíc. Částku prosím zasílejte měsíčně na účet školy pod stejným variabilním symbolem jako v předchozích letech.

E-mail pro omlouvání žáků ze ŠD druzina@zsmschodouny.cz

Školní družina plán

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny + Směrnice a poplatky

ŠD informace pro rodiče


Informace spojené s provozem ŠD

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina 6.30 – 8.00 hodin

Odpolední družina 11.35 – 16.00 hodin

Odpolední družina začíná obědem a navazuje na sled vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících dle rozvrhu.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Vaše dítě přihlásíte do školní družiny vyplněním zápisního lístku, který dostanete na začátku školního roku. Prosím o řádné vyplnění zápisního lístku.  Především  zde uveďte  časy odchodu dětí a  jména všech osob, které mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.  Vyzvednutím žáka přebírají tyto osoby právní zodpovědnost za dítě.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Pro případ, že vaše dítě budete potřebovat uvolnit ze ŠD v jiném čase, než který má uveden na zápisovém lístku nebo pokud dítě bude mimořádně odcházet samo, či nastane jakákoliv jiná změna v odchodu dítěte (např. bude dítě vyzvedávat mimořádně jiná osoba, než která je uvedena na zápisovém lístku apod. ) je toto nutné písemně doložit.

VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

Pro nerušený program činností mezi 13-15 hodinou ve školní družině dodržujte, prosím tyto časy pro vyzvedávání Vašeho dítěte:

  • po obědě do 13.00
  • později nejdříve od 15.00

PITNÝ REŽIM

 Děti budou mít své dobře těsnící lahvičky, které si případně budou samy doplňovat pitnou vodou.

PŘEVLEČENÍ

Do školní družiny dejte dětem věci na převlečení /dle aktuálního počasí a podepsané/ využíváme pěkné dny pro pobyt v přírodě.

Moc prosíme: VŠE PODEPIŠTE!

Kontakt :tel. 416 849 125, 736 482 642  nebo druzina@zsmschodouny.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS