Na základě zvyšování se cen potravin a energií oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2022 se mění ceny stravného: 

MŠ děti do 6 let           celodenní 44 Kč (P 10 Kč , O 24 Kč, S 10 Kč)    polodenní 34 Kč (P 10 Kč, O 24 Kč)

MŠ děti  7 leté             celodenní 48 Kč (P 10 Kč, O 28 Kč, S 10 Kč)    polodenní 38 Kč (P 10 Kč, O 28 Kč)

ZŠ žáci 7 – 10 let         30 Kč 

ZŠ žáci 11 – 14 let       32 Kč

Obědy se odhlašují den předem, při náhlém onemocnění ještě ráno nejpozději do 7.30 h na tel. č. 416 849 255. V případě nepřítomnosti strávníka je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosičů od 11 – 11:15, a to pouze v první den nemoci. Po ukončení nemoci, si obědy telefonicky opět přihlaste.

Cenu stravného stanoví vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování. Pro jeho úhradu je rozhodující věk strávníka. Tato vyhláška zařazuje dětské strávníky do věkových skupin na dobu školního roku
(od 1. 9.- 31. 8. následujícího roku)

Vážení rodiče,

platby stravného budete od 1. 1. 2021 platit jednorázovým příkazem z internetového bankovnictví (vždy měsíc dopředu). Do poznámky, prosím,  vždy uveďte třímístný var. symbol, který Vám byl již přidělen. Informaci o výši stravného Vaše dítě obdrží vždy každý měsíc v notýsku. Platbu, prosím, uhraďte vždy do 20. dne každého měsíce. Děkujeme za pochopení.

Doba stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, učitelek a provozních pracovnic:

Přesnídávka (P)8:40 – 9:00
Oběd (O)11:30 – 12:00
Svačina (S)14:00 – 14:20
Oběd11:35 – 12:05