Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, milí rodiče a vážení občané,

dovolte mi jménem ZŠ a MŠ Chodouny, vyjádřit upřímné poděkování za Vaši podporu a spolupráci během uplynulého školního roku. Váš neustálý zájem, aktivní zapojení a neocenitelná pomoc byly klíčovými prvky, které nám umožnily naplnit naše vzdělávací cíle a poskytovat našim žákům  kvalitní vzdělání.

Vaše odhodlání a podpora nejenže pomohly zlepšit naše vzdělávací prostředí, ale také významně přispěly k rozvoji naší školní komunity. Díky Vaší pomoci jsme mohli realizovat řadu projektů a aktivit, které byly pro naše děti obohacující a inspirující.

Jsem vděčná za každý váš návrh, každou hodinu dobrovolnické práce a každý finanční příspěvek, které jste ochotně poskytli. Vaše nezištná podpora a společný závazek k vzdělání hrají nesmírně důležitou roli v životech našich žáků a dětí.

S nadějí v další úspěšnou spolupráci a s přáním krásného a klidného léta Vám jménem celé školní komunity děkuji za vše, co jste pro nás v uplynulém roce udělali.

S úctou,

Mgr. Lenka Jurczaková
ředitelka školy


Rozhodnutí o přijetí do základní školy


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ a ZŠ – 9.4. 2024

Naše Mateřská a Základní škola Chodouny pořádá dne 9. dubna 2024 Den otevřených dveří, během něhož si zájemci mohou naši školu přijít prohlédnout:

Máte možnost nahlédnout do vyučovacích hodin a podívat se, co naše MŠ a ZŠ nabízí dětem a žákům – můžete si prohlédnout prostory a vybavení školy aj.

Z bezpečnostních důvodů bude prohlídka umožněna všem zájemcům v doprovodu zaměstnanců školy. Paní Fridrichová.


Dne 29. 4. a 30.4. se vyhlašuje ředitelské volno.

                        Mgr. Lenka Jurczaková 


Zápis do ZŠ


Tříkrálová sbírka


Po stopách „Plýtváka šatního“
Milí přátelé, naše paní učitelky se přihlásily v rámci Recyklohraní do celoroční hry. V letošním ročníku se

nezapomnělo ani na děti v MŠ. I pro ně byly navrženy aktivity, které by je mohly bavit a něco nového se při jejich plnění dozvědět. Zapojily také kočičku a pejska z pohádky od Josefa Čapka, kteří nám připomněli, jak se spravují roztržené kalhoty. Každý z nás může svým životním stylem a správným nastavením hodnot přispět k tomu, že NEBUDEME OBLEČENÍM PLÝTVAT. A o tom byl aktuální úkol. Prostřednictvím hravých aktivit se děti a paní učitelky staly součástí pátrání po stopách Plýtváka šatního.

Vedle toho, že se žáci 2. – 4. ročníku dozvěděly zajímavé informace, vyzkoušely také SWAP, ukázaly si, co lze  vyrobit – nákupní tašku ze starého trička aj. Také udělaly sbírku použitého šatstva.


Pěšky do školy

O této akci jste již byli všichni informování, tak jen poděkování a obrázek těch, kteří celý měsíc, nejen první týden, chodili pěšky nebo jezdili na kole a koloběžce.  


Markétina dopravní výchova

Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí k efektivní výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Naší snahou je problematiku bezpečnosti v silničním provozu šířit mezi širokou veřejnost. Tímto projektem cílíme s dopravní výchovou především na vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž vychováváme budoucí řidiče.

Půjdem spolu do Betléma … Těšíme se na shledání v prosinci.

Všichni z MŠ a ZŠ


Kampaň Pěšky do školy 

Vážení rodiče, děti, naše škola Chodouny se přihlásila do  kampaně Pěšky do školy.  Chtěli bychom uspořádat, zatím, pěší týden, a když by se nám to zalíbilo, pokračovali bychom třeba celý měsíc.  

Kampaň se soustředí především na podporu pěších cest, podobný přínos ale má i cestování na koloběžce, na skateboardu nebo na kole.  

Pro někoho je cesta autem do školy z různých důvodů nezbytná, i pak je ale většinou možné zaparkovat dále od školy a zbývající kus cesty dojít. Nebojme se s dětmi chodit pěšky a ukázat jim, že to je normální, ale také zdravé a zábavné. 

Začínáme v pondělí 18.9. 2023 ! 

  • cílem kampaně je zvýšit počet dětí, které se pravidelně dopravují do školy pěšky 
  • snížit dopravní zátěž před školami a nabídnout dětem zdravější a bezpečnější prostředí 

SLOVO ÚVODEM 

Když dítě udělá první krůčky, všichni se radují. Chodit znamená mít možnost přesouvat se za tím, co nás zajímá, objevovat svět, osamostatnit se. Jen o pár let později ale dětem tuto možnost vezmeme, připoutáme je bezpečnostními pásy do certifikovaných autosedaček a vozíme je. Ráno do školy, odpoledne na kroužek, o víkendu na zápas. Proč? A je to pro ně opravdu to nejlepší? Počet dětí, které každodenně cestují autem až před dveře školy, rok od roku stoupá. Zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen výjimečně, dnes jezdí do školy autem průměrně čtvrtina dětí. Na některých školách dosahuje podíl dětí dovážených auty 40 %. Jistě, doba se změnila, máme jiný životní styl, vlastnit auto nebo i dvě je běžné, a tudíž je také běžné jej používat. I přesto stojí za to se zamyslet nad tím, proč by bylo dobré, aby děti častěji vyrazily do školy pěšky. Alespoň kousek.  

                                                                                                                 ředitelka školy Mgr. Lenka Jurczaková  

[Přidáno 17. 9. 2023]


Milé děti,

vítejte na začátku nového školního roku! Ať jste zde nováčci nebo starší žáci, všechny Vás srdečně vítáme zpět ve škole. Doufáme, že jste měli nádherné prázdniny a jste připraveni na vše, co pro vás tento rok máme připraveno.

Věříme, že to bude rok plný objevů, nových dovedností a společných úspěchů a že všechny výzvy, které Vás čekají, zvládnete.  Těšíme se na společně strávený čas, na Vaše úsměvy a na všechna dobrodružství. 

Vítejte na 1. stupni a užijte si každý den.  Doufáme, že i dnešní první den jste si užili pohádku O dvanácti měsíčkách. A kdo tam nebyl, tak tomu to zkuste vyprávět.             

Za kolektiv zaměstnanců ředitelka školy Mgr. L. Jurczaková 

[Přidáno 4. 9. 2023]


Stanovisko ministerstva školství k domácím úkolům.

Stanovisko MŠMT

[Přidáno 5. 5. 2023]