ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Mgr. Bc. Renata Konůpková ředitelka, třídní učitelka 1. ročníku skola@zsmschodouny.cz, konzultační hodiny po předchozí domluvě od 7:15 – 7:45
Mgr. Irma Hejhalová třídní učitelka 2. a 3. ročníku konzultační hodiny po předchozí domluvě od 7:15 – 7:45
Mgr. Zdenka Šašková učitelka ZŠ konzultační hodiny po předchozí domluvě od 7:15 – 7:45
Ivana Stejskalová asistentka pedagoga istejskalovazsmschodouny@seznam.cz
Jana Krunclová vychovatelka ŠD  jkrunclovazsmschodouny@seznam.cz,416 849 125
Gabriela Červená vedoucí učitelka MŠ gcervenazsmschodouny@seznam.cz, 416 810 052
Martina Rivolová učitelka MŠ mrivolovazsmschodouny@seznam.cz,416 810 052
Renata Pokorná asistentka pedagoga v MŠ, školní asistent  
Soňa Králová kuchařka  
Jana Průšová kuchařka, účetní školní jídelny, uklízečka jidelnachodouny@seznam.cz, 416 849 255
Zdeňka Fridrichová, Dis. učitelka, školní asistent, školnice  
Radka Jirků asistent pedagoga