Jídelníček

Vnitřní řád školní jídelny:

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Chodouny, jejím zřizovatelem je OÚ Chodouny.

 1. Ve školní jídelně se stravují děti, žáci, učitelky a provozní pracovnice.
 2. Strava je určena k přímé spotřebě. Za nevyzvednutí oběda nebo jeho pozdní odhlášení se neposkytuje žádná náhrada.
 3. Při přihlašování dítěte do mateřské školy stanoví učitelka MŠ po dohodě s rodiči rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ vždy stravovalo.
 4. Děti MŠ, žáci a dospělí, kteří se stravují, musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování.
 5. Doba stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, učitelek a provozních pracovnic

Přesnídávka (P)8:40 – 9:00
Oběd (O)11:30 – 12:00
Svačina (S)14:00 – 14:20
Oběd11:45 – 13:10
        3 – 6 let44 Kč(P 10 Kč, O 24 Kč, S 10 Kč)
7 let48 Kč(P 10 Kč, O 28 Kč, S 10 Kč)
        7 – 10 let30 Kč 
11 – 14 let32 Kč 
 1. Cenu stravného stanoví vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování. Pro jeho úhradu je rozhodující věk strávníka. Tato vyhláška zařazuje dětské strávníky do věkových skupin na dobu školního roku(1. září – 31. srpna následujícího roku).
 2. Odhlášení dítěte/žáka i dospělého strávníka musí být provedeno nejpozději do 7,30 téhož dne, jinak mu bude stravné účtováno, nebo je možné tento oběd vyzvednout od 11 hod. do 11.30 h (platí pouze pro první den odhlášení).
 3. Platba stravného dětí MŠ úhrada stravného bude prováděna měsíčně jednorázovým příkazem na účet školy, prosím uvádějte vždy variabilní symboly včetně jména strávníka. Částka za stravné bude vždy uvedena na webu www.jidelna.cz nebo v mobilní aplikaci jidelna.cz. U žáků ZŠ a zaměstnanců se bude provádět platba trvalým příkazem. Žáci ZŠ 7-10 let hradí 700 Kč, žáci 11 let 750 Kč a dospělí 600 Kč. Platbu prosím provádějte nejpozději do 20. dne v měsíci. Na konci školního roku bude žákům ZŠ stravné vždy vyrovnáno na účet. V případě nezaplacení nebude oběd vydán.
 4. Pokud dojde během výdeje jídla ke znečištění podlahy, stolů a židlí, dozor v jídelně neprodleně zajistí úklid. Při úrazu žáka/dítěte v jídelně sepisuje záznam o úrazu osoba, která vykonávala dozor.
 5. Strava se expeduje pouze z kuchyně. Vydané jídlo, kromě ovoce, je zakázáno vynášet mimo školní jídelnu.
 6. Jídelní lístek na daný týden je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, šatnách MŠ a ZŠ a na webových stránkách nebo mobilní aplikaci jidelna.cz.

V Chodounech 6. 11. 2023
Ředitelka školy
Mgr. Lenka Jurczaková


Vedoucí školní jídelny
Jana Průšová